Logotyp projektu

Podczas spotkania, które odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku w Warszawie, poruszone zostaną tematy związane z możliwościami finansowania projektów z Programu LIFE.

Rok 2017 jest ostatnim, w którym Polska ma zagwarantowaną alokację krajową dla podprogramu środowisko w wysokości ok. 40 mln euro. Na kolejne lata program LIFE nie przewiduje alokacji krajowych.

To dlatego polscy wnioskodawcy mają zwiększone szanse uzyskania dofinansowania KE w naborze 2017 r. Budżet programu LIFE na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek – wynosi 3,46 mld euro. To, jaka kwota trafi do polskich podmiotów, zależy od liczby i jakości wniosków, które będą przygotowane w zbliżającym się naborze.

Dzięki dodatkowemu wsparciu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach projektu budowania potencjału programu LIFE w Polsce, Dzień Informacyjny organizowany jest w nowej, rozszerzonej formule, tak by był atrakcyjny zarówno dla osób, które poszukują wiedzy niezbędnej do napisania wniosku, jak i dla tych, którzy chcą szczegółowo zapoznać się z zagadnieniami merytorycznymi.

Wydarzenie składało się będzie z sesji ogólnej o Programie LIFE i sesji tematycznych poświęconych konkretnym zagadnieniom.
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia 2017 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI