Pszczoła na mleczu. Fot. www.stockvault.net

Zapraszamy na spotkanie dotyczące oceny aktualnego stanu gospodarki pasiecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Inicjatywa będzie okazją do omówienia problemów i nawiązania współpracy zmierzającej do polepszenia stanu sektora pszczelarskiego w regionie.

Spotkanie adresowane do związków branżowych i instytucji mogących mieć wpływ na rozwój gospodarstw pasiecznych odbędzie się w środę 5 kwietnia o godz. 11.00 w Hotelu Omega w Olsztynie.

Sektor pszczelarski wywiera duży wpływ na środowisko naturalne i kształtowanie gospodarki rolnej, a pszczoły miodne odgrywają kluczową rolę w rolnictwie i produkcji żywności. Problemy związane z produkcją miodu i innych produktów pszczelich są nie lada wyzwaniem dla właścicieli pasiek, dlatego też krajowa gospodarka pasieczna wymaga poświęcenia jej większej uwagi.

Program spotkania:

  • 10.30 - rejestracja gości,
  • 11.00 - powitanie gości – marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin,
  • 11.20 - aktualny stan gospodarki pasiecznej w województwie warmińsko-mazurskim – Henryk Kiejdo, Warmiński Związek Pszczelarzy w Rychlikach,
  • 11.40 - jak hodować zdrowe pszczoły - prof. dr hab. Jerzy Wilde, prof. zw. Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie,
  • 12.10 - zagrożenia pszczół w efekcie antropopresji w środowisku - Jerzy Bancewicz, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,
  • 12.40 - wymagania dotyczące znakowania w obrocie miodem w ramach rolniczego handlu detalicznego - Ryszard Piórkowski, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
  • 13.00 - możliwości rozwoju i wsparcia sektora pszczelarskiego – przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie,
  • 14.30 - dyskusja i wnioski.