Artykuły z kategorii

Podczas podpisania umowyPonad 250 tys. zł będzie kosztował zakup i instalacja pomp ciepła w budynku Warmińsko-Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie.

 

Geotermalne pompy ciepła przekształcają energie słoneczna zgromadzoną w ziemi, w wodzie lub w podłożu w ciepło do ogrzania budynku. Ten system produkcji energii jest całkowicie bezpieczny i co ważne także niezawodny.

 

Na Warmii i Mazurach z takiego rozwiązania skorzystało już wiele instytucji. Do tego grona dołączyły PZŁ w Olsztynie, który w nowo powstającym budynku WMCEEE chce wykorzystać odnawialne źródła energii. - Chcemy mieć swój udział w ochronie środowiska naturalnego, ponieważ ten typ ogrzewania nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery – tłumaczy Dariusz Zalewski, Łowczy Okręgowy PZŁ w Olsztynie.

 

Według odpowiednio sporządzonego bilansu cieplnego dla zapewnienie całkowitego zapotrzebowania na ciepło planowanego obiektu wystarczy pompa ciepła o moc 24,5kW wykorzystująca dolne źródło ciepła, która zintegrowana będzie z ogrzewaniem podłogowym dla 560m2. Dodatkowo planuje się instalacje sterowania obejmującej komunikację poprzez internet oraz sterowanie panelem centralnym. Każdy kW zużyty do zasilania pompy ciepła przekształcany będzie w 3 do 4 kW ciepła użytecznego do ogrzewania.

 

Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków RPO WiM w wysokości ponad 160 tys. zł. Odpowiednia umowa dotycząca dotacji została podpisana 10 lipca w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie, która jest Instytucją Pośredniczącą w przekazywaniu środków. Realizacja projektu ma zakończyć się pod koniec lipca 2014 roku.

 

Na zdjęciu: Tadeusz Ratyński - I z-ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie (z prawej) przekazuje umowę dofinansowania Dariuszowi Zalewskiemu - łowczemu okręgowemu PZŁ w Olsztynie.

 

Tekst i fot. Grzegorz Siemieniuk