Artykuły z kategorii

Mazury z lotu ptaka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”.

O dotacje i pożyczki można starać się od 1 marca do 15 grudnia.

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów. Na dwie części programu - rekultywację terenów zdegradowanych i współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) zarezerwowano ponad 82,5 mln zł dotacji i blisko 68,5 mln zł pożyczek.

Więcej informacji