Artykuły z kategorii

Zając. Fot.WFOŚiGW

Pięćdziesiąt zajęcy wypuścili myśliwi z Koła Łowieckiego „Ryś” Dźwierzuty. Była to czwarta edycja akcji w tym rejonie.

Zwierzęta przez kilka dni przetrzymywane były na specjalnie ogrodzonym terenie, pełnym krzewów i zadrzewień, gdzie miały zapewnione pożywienie i schronienie. Myśliwi przez ten czas pełnili dyżury, także w nocy. Chodziło, aby czteromiesięczne zające uchronić przed drapieżnikami.

Wypuszczone zające pochodzą z jednej z hodowli na Podlasiu. Połowa wsiedlonych zwierząt to samice. Zostały one odpowiednio oznaczone – posiadają w jednym uchu biały kolczyk. Koszt całej akcji oszacowano na ponad 18 tys. zł, z czego ponad 14,5 tys. zł to dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie.

W minionych latach dźwierzucki „Ryś” wypuścił w sumie kilkaset sztuk zwierzyny drobnej, w tym blisko 360 zajęcy.

Kolejne wsiedlenie zwierzyny drobnej - tym razem bażantów – zostało zaplanowane w najbliższych tygodniach. Z kolei we wrześniu odbędzie się duża akcja, której inicjatorem jest Szczycieńskie Towarzystwo Przyrodnicze. Tym razem wypuszczone zostaną kuropatwy.