Artykuły z kategorii

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu, fot. stockvault.netTrwają konsultacje społeczne prezydenckiego projektu ustawy dotyczącego narzędzi ochrony krajobrazu. Wspólne stanowisko w sprawie uregulowania rozwoju energetyki w Polsce przyjęli wcześniej także marszałkowie wszystkich województw.

 

- Inicjatywa prezydenta Bronisława Komorowskiego jest szczególnie ważna dla województwa warmińsko-mazurskiego, zmierza bowiem do ustalenia jasnych zasad lokowania dużych farm wiatrowych na terenach atrakcyjnych przyrodniczo – komentuje marszałek województwa Jacek Protas. – Projekt zakłada także przekazanie pewnych uprawnień samorządom województw, które obecnie nie mają skutecznych narzędzi ochrony krajobrazu. W tym sensie liczymy na przełom.

 

Według założeń projektu samorządy województw przeprowadzą audyt krajobrazowy i zyskają prawo do ustalania zasad urbanistycznej ochrony krajobrazu. Z kolei regionalni dyrektorzy ochrony środowiska zyskają wpływ na decyzje o lokalizacji inwestycji, mających znaczący wpływ na krajobraz.

 

- Dbając o stopniowy rozwój czystej energii musimy zadbać także o ład przestrzenny – dodaje marszałek. - Do przyjęcia wspólnego stanowiska w tej kwestii udało nam się przekonać przedstawicieli innych województw.

 

We wspólnym stanowisku, przyjętym podczas ostatniego Konwentu Marszałków RP w Augustowie, czytamy: apelujemy, aby zwiększyć tempo prac legislacyjnych związanych z tematyką realizacji inwestycji w farmy wiatrowe, aby nie hamując procesu wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem „zielonej energii”, nie spowodować trwałych, niekorzystnych zmian w środowisku i krajobrazie.

 

Uzgodniony dokument trafi za pośrednictwem Związku Województw RP do najważniejszych instytucji publicznych zajmujących się ochroną środowiska i energetyką.