Artykuły z kategorii

www.stockvault.net

Przedsięwzięcie skierowane jest do wszystkich samorządów gminnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, które prowadzą do innowacji z zakresie efektywności energetycznej lub wykorzystania OZE.

Celem konkursu jest wsparcie w przygotowaniu do realizacji najciekawszych innowacyjnych projektów pilotażowych poprzez przyznanie im mikro-grantów na przygotowanie analiz, dokumentacji, działań edukacyjnych i innych działań nie-inwestycyjnych niezbędnych do ich wdrożenia (tzw. mikroprojekt) oraz poprzez zapewnienie współpracy z partnerem norweskim, który wesprze beneficjenta swoją wiedzą i doświadczeniem. 10 zwycięskich samorządów weźmie również udział w podróży studyjnej do Norwegii.

Opis projektu zgłaszanego do konkursu powinien obejmować zarówno opis ogólnego pomysłu na innowację w zakresie efektywności energetycznej lub wykorzystania OZE, który wnioskodawca zamierza zrealizować w dłuższym okresie, jak i szczegółowy opis mikroprojektu, który przyczyni się do jego realizacji i który będzie przedmiotem dofinansowania.

Projekty zgłaszane do konkursu powinny charakteryzować się wysokim potencjałem replikacji, aby doświadczenia zdobyte przez gminy pilotażowe mogły zostać wykorzystanie także przez inne polskie samorządy lokalne, jak również powinny przyczynić się do realizacji celów strategicznych związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków; poprawą świadomości energetycznej społeczeństwa i edukacji w zakresie efektywności energetycznej; wzrostem udziału energii pochodzącej z OZE w bilansie energetycznym budynków oraz zmniejszeniem produkcji odpadów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu.

Nabór wniosków będzie realizowany od 13 do 23 maja 2016 roku. 

WIĘCEJ INFORMACJI