Herb powiatu kętrzyńskiego

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie po raz trzynasty organizuje Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”, który ma na celu kreowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw wobec środowiska.

Młodzi ludzie zmierzą się w trzech konkurencjach – fotograficznej, plastycznej i muzycznej.

XIII Festiwal Ekologiczny "Czysty Powiat" odbędzie się 21 maja w Kętrzynie. Uczestnicy mogą wziąć udział trzech konkursach:

  • piosenki o charakterze ekologicznym – szkoła może zgłosić jeden utwór, który wykona solista lub zespół;
  • plastycznym „Tajemnice przyrody ” – szkoła może zgłosić do 20 prac w formacie A3 (jeden uczeń – jedna praca);
  • fotograficznym „Twórcza natura” – szkoła może zgłosić do 20 zdjęć kolorowych lub czarno-białych w formacie A4 (jeden uczeń - jedno zdjęcie).

Zgłoszenia należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem „XIII Festiwal Ekologiczny” lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Szczegółowe informacje i regulaminy konkursów (link otwiera nową stronę internetową)