Artykuły z kategorii

Fot. stockvault.net

Program przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwia zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej.

W naszym regionie wdrażaniem programu zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W pierwszej edycji alokacja środków wyniosła ponad 5 mln zł. Po dofinansowanie zdecydowało się sięgnąć aż 273 beneficjentów z 61 gmin regionu. Gdyby udało się zrealizować wszystkie zgłoszone projekty, to budowa instalacji kosztowałaby ponad 13,5 mln zł. Umożliwiłoby to zastąpienie blisko 33 proc. obecnego zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. Jednak środków było za mało i dofinansowanie otrzymało tylko 112 beneficjentów.

Tym razem alokacja środków jest dwa razy większa niż wcześniej i wynosi 10 mln zł. W nowym naborze można składać wnioski na zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej (np. ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, instalacje do mikrokogeneracji) lub do produkcji ciepła (np. pompy ciepła, piece na biomasę, kolektory słoneczne). Instalacje te można realizować razem lub osobno. Dotychczas można było składać wnioski tylko na wytwarzanie energii elektrycznej lub energii elektrycznej w połączeniu z wytwarzaniem ciepła. Beneficjentami środków mogą być osoby fizyczne wspólnoty mieszkaniowy, spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia, a także spółki prawa handlowego.

W ramach Prosumenta można pozyskać dofinansowanie do 500 tys. zł na zakup i montaż małych instalacji oze do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, czyli pompy ciepła, źródła ciepła opalane biomasą, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i mikrogenercja. Cała inwestycja może być w 100 dofinansowana. Program bowiem umożliwia bowiem uzyskanie dotacji 40 proc. na źródła energii elektrycznej i 20 proc. na źródła ciepła lub też pożyczka 60 proc. na źródła energii elektrycznej i 80 proc. na źródła ciepła.

Zgłoszenia można przesyłać do 31 grudnia 2015 roku lub do wyczerpania alokacji.

WIĘCEJ INFORMACJI