Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Pozbądź się azbestu z dachu swego domu – apeluje Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Ełku i ogłasza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie tego trującego minerału z terenów gminnych.

Dofinansowaniem objęte zostaną między innymi działania związane z demontażem pokrycia dachowego, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających trujący materiał. O pomoc ubiegać się mogą mieszkańcy miast i gmin: Ełk, Gołdap i Biała Piska, a także gmin: Kalinowo, Prostki, Stare Juchy oraz Dubeninki.

Warto przypomnieć, że w 2009 roku rząd przyjął program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Poszycie dachowe z eternitu jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia i skutkować może wieloma chorobami.

Wnioski należy składać w odpowiednich do miejsca zamieszkania Urzędach Gmin do 15 lutego przyszłego roku. Przedsięwzięcie w 85% finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.