Fot. stockvault.net

Celem kampanii, organizowanej przez Ministerstwo Środowiska jest zachęcenie mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza.

Od kilku dni w głównych stacjach telewizyjnych emitowane są spoty kampanii „TworzyMY atmosferę”. Mają one uświadomić odbiorcom, jaki wpływ ich indywidualne wybory mają na jakość powietrza, a co za tym idzie – na stan zdrowia i komfort życia ich samych, a także najbliższych członków rodziny. Wbrew obiegowym opiniom za przekroczone normy dotyczące jakości powietrza w naszym kraju odpowiadają przede wszystkim domowe instalacje grzewcze i transport samochodowy, a nie przemysł.

Kampania pokazuje, że dla poprawy stanu powietrza znaczenie mają nawet drobne decyzje – kupno węgla o odpowiednich parametrach, dbanie o sprawność domowego kotła grzewczego, zaprzestanie palenia śmieci czy rezygnacja z używania samochodu, gdy można skorzystać z transportu publicznego lub roweru. Ma też uświadomić, że większość działań ograniczających emisję zanieczyszczeń nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Kampania wdraża zalecenia Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Określa on działania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym niezbędne do tego, by jakość powietrza w Polsce uległa poprawie. Oprócz działań edukacyjno-informacyjnych, takich jak kampania „TworzyMY atmosferę”, program wskazuje też m. in. na konieczność wprowadzenia zmian w prawie.