Artykuły z kategorii

Logotyp

Zgłoszenie na konferencję, która odbędzie się 5-6 października 2015 roku w Iławie, można przesyłać do 22 września 2015 roku.

Spotkanie „Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur”,skierowane jest przede wszystkim do beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz partnerów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy jedynie pokrywają koszty noclegu oraz dojazdu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE