Artykuły z kategorii

Jezioro Niegocin w Giżycku

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku serdecznie zaprasza do udziału w trzech konkursach.

Zgłoszenia można nadsyłać do końca września.

Otwarty konkursu fotograficzny „Błękit i Zieleń”, konkurs „Eko – załoga” oraz Wojewódzki Konkurs Rowerowy pod hasłem „Na dwóch kółkach przez Warmię i Mazury” to okazja nie tylko do podsumowania uroczych wakacji w naszym regionie, ale też zdobycia atrakcyjnych nagród. W jednym z konkursów główną nagrodą jest rower!

„Błękit i zieleń” - konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do fotografów amatorów. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców/opiekunów. Tematyka konkursu dotyczy przyrody i krajobrazu Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Zdjęcia mogą przedstawiać: faunę, florę, przyrodę nieożywioną oraz krajobraz Regionu WJM. Fotografie powinny być wykonane w okresie wakacyjnym.

„Eko – załoga” - konkursu, którego głównym celem jest szerzenie postaw proekologicznych (w tym promujących system zbiórki odpadów ciekłych i stałych z jachtów) wśród mieszkańców i turystów wypoczywających latem nad mazurskimi jeziorami. Konkurs skierowany jest do żeglarzy, którzy są „eko” i dbają o przyrodę Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

„Na dwóch kółkach przez Warmię i Mazury" - głównym założeniem konkursu jest promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa warmińsko – mazurskiego, a także propagowanie ekologicznego środka transportu i rodzinnych wycieczek rowerowych.

Konkursy są przeprowadzane w ramach dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Więcej informacji o konkursach