Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu. Fot.stockvault.net

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października 2015 roku.

W konkursie na „Najlepiej Oświetleniową Gminę i Miasto 2015 roku” oraz na „Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2015 roku” mogą wziąć udział zarządu miast i gmin, które w ciągu ostatnich dwóch latach przeprowadzili na swoim terenie inwestycje związane z oświetleniem.

Zgłaszane mogą być zarówno duże jak i małe, lokalne inwestycje. Uczestnicy wydarzenia muszą wykazać się solidnością pracy urzędu, podkreślić atrakcyjność gminy bądź miasta dla inwestorów, podkreślić troskę o bezpieczeństwo i szeroko pojęty dobrostan mieszkańców oraz dać świadectwo dbałości o racjonalne wykorzystanie energii.

Uroczyste wręczenie nagród połączone z prezentacją nagrodzonych rozwiązań odbędzie się 26 stycznia 2016 roku w Warszawie.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.pzpo.pl  i www.lightfair.pl