Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu. Fot.stockvault.net

Konkurs prowadzony jest w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Polska. Z energią działa lepiej”, mającej na celu zwiększenie wiedzy na temat rynku energii elektrycznej, roli operatorów systemów dystrybucyjnych i systemu przesyłowego oraz współpracę w obszarze realizacji inwestycji sieciowych.

Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli samorządów wszystkich 2478 gmin w Polsce, którzy swoimi działaniami wspierają niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców w Polsce.

Chodzi przede wszystkim o działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii; reprezentowania lokalnych społeczności, przedstawiania ich postulatów i stanowisk w sposób wspierający wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną czy działania w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej, wynikających z trudnych warunków atmosferycznych.
Na zwycięzców czekają także granty inwestycyjne, każdy o wartości 15 tys. zł, które zostaną przeznaczone na działanie budujące niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej uzgodnione pomiędzy laureatem i organizatorem w oparciu o potrzeby danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia, które mogą przesyłać jednostki samorządu terytorialnego, przyjmowane są do 10 lipca 2015 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI