Artykuły z kategorii

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Władze województwa i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowy w Olsztynie podpiszą jutro (9 czerwca) list intencyjny w sprawie współpracy przy tworzeniu i wyposażeniu w małą infrastrukturę parkingów dla kierowców poruszających się drogami wojewódzkimi. 

RDLP w Olsztynie udostępni na ten cel kilkanaście miejsc przeznaczonych pod parkingi wzdłuż dróg wojewódzkich regionu. Zagospodarowaniem terenów leśnych i wyposażeniem tych miejsc zajmie się Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Celem współpracy jest stworzenie w ciągu kilku najbliższych lat sieci parkingów przy drogach wojewódzkich, które będą stanowić komfortowe miejsce postoju i odpoczynku dla kierowców.

Estetycznie urządzone parkingi mają umożliwić postój samochodów osobowych i przyczep kempingowych. Będą wyposażone w wiaty, stoły, ławki, sanitariaty, jak również tablice informujące o atrakcjach turystycznych regionu. Możliwość odpoczynku w trakcie długiej podróży znacząco poprawi bezpieczeństwo na naszych drogach.

Podpisanie listu intencyjnego odbędzie się jutro (9 czerwca) o godz. 11:00 w Sali 325 Urzędu Marszałkowskiego. Wezmą w nim udział marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk, dyrektor RDLP Małgorzata Błyskun oraz dyrektor ZDW w Olsztynie Waldemar Królikowski.