Artykuły z kategorii

Konferecja OZE Od 6 maja rusza nabór wniosków na finansowanie mikroinstalacji prosumenckich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Decyzję w tej sprawie na ostatnim posiedzeniu podjął zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.

 

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, pod warunkiem realizacji inwestycji w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Preferowane będą także te jednostki samorządu terytorialnego, na terenach których znajdują się co najmniej dwie z czterech form ochrony środowiska (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz obszary Natura 2000).

 

W ubiegłym tygodniu w urzędzie marszałkowskim odbyło się na ten temat spotkanie informacyjne z przedstawicielami samorządów województwa. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak pozyskiwać dotacje z działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie dotyczącym budowy mikroinstalacji prosumenckich. Omówione zostały także zasady aplikowania, sposób wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz lista załączników.

 

Otwierając spotkanie Sylwia Jaskulska z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego gorąco zachęcała samorządy z regionu do aplikowania o pomoc unijną na budowę mikroinstalacji prosumenckich. Następnie Jarosław Sarnowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, przedstawił szczegółowe informacje na temat nowego zakresu w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

 

Beneficjent działania będzie mógł przeznaczyć środki (dofinasowanie z UE jest rzędu 90 proc. wartości inwestycji) na zakup urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej. Będzie również możliwość przeznaczenia pomocy na sfinansowanie instalacji OZE na nieruchomościach należących do osób fizycznych.

 

Wnioski będzie można składać od 6 do 19 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ulicy Emilii Plater 1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 89 521-92-66, 89 521-92-75 oraz 89 521-92-85 – sekretariat PROW.

 

 

Konferecja OZE Konferecja OZE Konferecja OZE Konferecja OZE