Artykuły z kategorii

Logo Parki Krajobrazowe Warmii i MazurTylko do końca marca trwa nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody.

 

 

O pieniądze mogą się starać parki krajobrazowe i organizacje pozarządowe z województwa warmińsko-mazurskiego.

 

 

Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Termin naboru wniosków upływa 31 marca.

 

Beneficjentami konkursu mogą być parki krajobrazowe, a także organizacje pozarządowe realizująca zadania na terenie danego parku krajobrazowego (na mocy porozumienia z parkiem). Do podziału jest 160 tys. zł. W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden projekt. Dodatkowo na terenie jednego parku krajobrazowego mogą być finansowane maksymalnie dwa projekty – po jednym z każdej dziedziny bez względu na podmiot je realizujący. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesyłać za pośrednictwem elektronicznego Systemu Wniosków znajdującego się na stronie internetowej WFOŚiGW.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI