Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza cztery konkursy dla sołectw w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” służące aktywizacji społeczności lokalnych.

 

Konkurs na najlepszego lidera grupy odnowy wsi ma na celu motywowanie liderów grup do podnoszenia jakości swojego działania, współpracy z koordynatorami gminnymi i mieszkańcami wsi.

 

Z kolei rywalizacja na najlepszego koordynatora gminnego motywuje koordynatorów gminnych działających w gminach biorących udział w Programie do podnoszenia jakości swojego działania, współpracy z grupami odnowy wsi, mieszkańcami wsi, moderatorem, pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz coraz większego angażowania się we wdrażanie inicjatywy.

 

Celem konkursu na najciekawsze inicjatywy promocji planów odnowy wsi jest zwiększenie znajomości zapisów planów odnowy miejscowości powstałych lub zaktualizowanych w ramach Programu w sołectwach oraz zwiększenie motywacji społeczności do wdrażania tych planów.

 

Zwiększenie motywacji członków grup odnowy wsi do jak najpełniejszego zaangażowania się w działania opracowania i wdrażania planów odnowy miejscowości w ramach Programu to główne przesłanki konkursu na najlepsze planu odnowy miejscowości dla sołectw przyłączonych w 2014 roku do Programu.

 

Zgłoszenia kandydatów do zmagań na najlepszego lidera grupy odnowy wsi oraz na najlepszego koordynatora gminnego w ramach Programu można składać od 16 marca do 13 kwietnia 2015 roku. Zgłoszenia do konkursu na najciekawsze inicjatywy promocji planów odnowy wsi sołectw biorących udział w Programie oraz na najlepsze plany odnowy miejscowości dla sołectw przyłączonych w 2014 r. do Programu przyjmowane są od 16 marca do 31 marca 2015 roku.

 

Załączniki:
1. Regulamin konkursu na najlepszego lidera grupy odnowy wsi
2. Formularz zgłoszeniowy kandydatów do konkursu na najlepszego lidera grupy odnowy wsi
3. Regulamin konkursu dla najlepszego koordynatora gminnego
4. Formularz zgłoszeniowy kandydatów do konkursu na najlepszego koordynatora gminnego
5. Regulamin konkursu na najciekawsze inicjatywy promocji planów odnowy wsi
6. Formularz zgłoszeniowy do konkursu na najciekawsze inicjatywy promocji planów odnowy wsi
7. Regulamin konkursu na najlepsze plany odnowy miejscowości dla sołectw przyłączonych w 2014 r. do Programu
8. Formularz zgłoszeniowy do konkursu na najlepsze plany odnowy miejscowości dla sołectw przyłączonych w 2014 r. do Programu