Fragment okładki "Szlakiem naturalnych zmian"Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych wydało publikację „Szlakiem naturalnych zmian”.

 

 

Wśród opisanych w niej perełek polskiej przyrody, znajduje się dolina rzeki Wałszy, leżąca w Nadleśnictwie Orneta.

 

 

„Szlakiem naturalnych zmian” to przewodnik po wybranych projektach z V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

 

Zaprezentowano w nim 33 cenne przyrodniczo obszary, które dzięki wsparciu ze środków europejskich oraz zaangażowaniu beneficjentów projektów zostały zagospodarowane turystycznie, tak aby odwiedzający je, mogli podziwiać cenne gatunki roślin i zwierząt jednocześnie je chroniąc. W przewodniku przedstawiono projekty realizowane na terenie całej Polski. W publikacji znajdą również opisy atrakcji przyrodniczych i turystycznych oraz mapy, ciekawostki i praktyczne wskazówki pomocne przy planowaniu wycieczek.

 

Województwo warmińsko-mazurskie reprezentuje dolina rzeki Wałszy, leżąca na terenie Nadleśnictwa Orneta.

 

Zobacz wersję on-line przewodnika