Artykuły z kategorii

Wieża widokowa przy ścieżce przyrodniczej "Wzgórza Dylewski" Tylko do 30 stycznia można składać wniosków budowę i modernizację obiektów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska.

 

 

Pula środków w konkursie wynosi 300 tys. zł.

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że trwa nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych z ochroną środowiska Warmii i Mazur. Dotację można pozyskać na budowę lub modernizacja ścieżek ekologicznych, wiat, wieży widokowych i doposażenie sal edukacyjnych.

 

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i jednostki Lasów Państwowych. W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 30 tys. zł na jeden projekt i jednego beneficjenta.

 

Dokumenty należy przesyłać jedynie w formie elektronicznej poprzez System Wniosków, który znajduje się na stronie Funduszu.

 

 

Regulamin konkursu

 

Elektroniczny system przesyłania wniosków

 

 

 

Zdj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej