Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu Fot. www.stockvault.netPolskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zaprasza rolników stosujących środki ochrony roślin do uczestnictwa w konkursie „Zwracam opakowania – dbam o bezpieczeństwo w gospodarstwie i środowisko”.


W inicjatywie może wziąć udział każdy użytkownik środków ochrony roślin, który prześle pracę konkursową w formie tekstowej, graficznej (np. zdjęcia) i/lub multimedialnej (np. nagrania video), opisującą lub obrazującą sposób postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin, sklasyfikowanych jako niebezpieczne.Liczy się przede wszystkim kreatywność i podejście do zadania oraz przedstawienie gospodarowania odpadami, które jest zgodne z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 grudnia 2014 roku. Więcej informacji na stronie internetowej http://systempsor.pl/konkurs/