Artykuły z kategorii

Konferencja „Znaczenie rolnictwa w ochronie przyrody i krajobrazu z uwzględnieniem obszarów Natura 2000” odbędzie się 18 grudnia 2014 roku w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

 

Podczas spotkania poruszane będą tematy związane z zadaniami rolników na przykładzie wybranych planów zadań ochronnych województwa warmińsko-mazurskiego; nowymi rozporządzeniami w sprawie ochrony gatunkowej a działalnością rolniczą; ochroną przyrody w dolinie rzeki Pasłęki oraz planami zadań ochronnych a zazielenieniem.

 


Organizatorami wydarzenia są Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie.

 

Początek konferencji w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (ul. Jagiellońska 91) o godz. 10.