Artykuły z kategorii

Frombork - Zalew WiślanyPolacy i Rosjanie porozumieli się, co do wielkości połowów leszcza i sandacza na wodach Zalewu Wiślanego.

 

 

Podczas spotkania w Olsztynie ustalono, że w przyszłym roku polscy rybacy mogą odłowić 160 ton leszcza i 100 ton sandacza.

 

 

Zalew Wiślany, przez który przebiega granica polsko-rosyjska, to unikalny w skali kraju region, nie tylko pod względem przyrodniczym i ekologicznym, ale także zasobów wodnych. Kwoty połowowe leszcza i sandacza na wodach Zalewu Wiślanego na 2015 r. ustalono podczas dorocznej Sesji Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw gospodarki rybnej, która odbyła w Olsztynie. Ustalono, że w przyszłym roku polscy rybacy mogą odłowić 160 ton leszcza i 100 ton sandacza. Wysokości kwot ustala się biorąc pod uwagę naukową ocenę stanu zasobów.

 

Prowadzone w Olsztynie rozmowy dotyczyły także działań na rzecz odtwarzania zasobów wodnych Zalewu Wiślanego oraz badań naukowych prowadzonych na tym akwenie. Omawiano również wspólnie opracowany projekt polsko-rosyjskiego transgranicznego planu gospodarowania zasobami węgorza, a także możliwości wspólnych działań na rzecz restytucji jesiotra w zlewni Morza Bałtyckiego.

 

Była to już czternasta Sesja Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw gospodarki rybnej. Delegacji rosyjskiej przewodniczył Maksim Buduratskij - przedstawiciel Federalnej Agencji Rybołówstwa, a delegacji polskiej Tomasz Nawrocki – dyrektor Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W skład delegacji rosyjskiej wchodzili także przedstawiciele rosyjskich instytutów naukowych oraz federalnej i lokalnej administracji rybackiej. Stronę polską reprezentowali również naukowcy z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni, a także przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni.

 

Współpraca między Polską a Federacją Rosyjską w sprawach rybackich prowadzona jest w oparciu o zawartą w dniu 5 lipca 1995 roku umowę o wzajemnych stosunkach i współpracy w dziedzinie gospodarki rybnej pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polski, a rządem Federacji Rosyjskiej. Umowa ta przewiduje m.in. odbywanie cyklicznych spotkań polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw gospodarki rybnej, służących właściwemu zarządzaniu zasobami wód Zalewu Wiślanego, który jest akwenem podzielonym pomiędzy Polskę a Federację Rosyjską, a zarazem stanowi strefę graniczną między Unią Europejską a Federacją Rosyjską.