Artykuły z kategorii

Konkurs „Co mogę zrobić dla ochrony swego środowiska naturalnego”organizuje LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie".

 

Celem wydarzenia jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie detali przyrody, które powstały w sposób naturalny bądź są wynikiem działalności ludzi. Ważne jest również rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, kształtowanie świadomości ekologicznej czy postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody.

 

Inicjatywa skierowana jest do dzieci i młodzieży z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” (gminy: Budry, Giżycko, Kruklanki, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo, Wydminy).

 

Organizatorzy przygotowywali rywalizację w trzech konkursach: fotograficznym („Piękno Mazur w obiektywie”), literackim („Krajobraz oraz przyroda mojego regionu”) oraz plastycznym („Pocztówka z Mazur”).


Uczestnicy mają za zadanie zrobić zdjęcie, napisać opowiadanie lub bajkę bądź zaprojektować pocztówkę z Mazur o tematyce ekologii, ochrony środowiska oraz tradycji rybactwa na Mazurach.


Zgłoszenia przyjmowane są do 24 listopada 2014 roku. WIĘCEJ INFORMACJI