Artykuły z kategorii

Społeczności będą wdrażały różnorodne małe przedsięwzięcia począwszy od budowy placów zabaw, poprzez estetyzację przestrzeni publicznej, po modernizację przystanków.


Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego (30 września 2014 roku) podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację 28 projektów w sołectwach zakwalifikowanych do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” na łączną kwotę 266 520,00 zł.


Uchwała sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2014 r.