Artykuły z kategorii

fot. stockvault.netTrwa pierwszy konkurs w ramach nowego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. Łącznie 150 mln zł można pozyskać na zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska, służące środowisku i prowadzące do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.

 

Program wynika z Krajowego Programu Badań (opracowany przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i obejmuje pięć obszarów badawczych: bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;  racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;  przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;  ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz  leśnictwo i przemysł drzewny.

 

- Program BIOSTRATEG pozwoli zasadniczo przyśpieszyć rozwój nowych technologii w polskim rolnictwie, leśnictwie i przemyśle drzewnym. Przyniesie wiele innowacyjnych rozwiązań, które przy poszanowaniu środowiska naturalnego pozwolą zintensyfikować produkcję żywności i biosurowców bez uszczerbku dla ich wysokiej jakości - podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

 

Budżet pierwszego konkursu to 150 mln zł. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia wyników projektów. O dofinansowanie mogą się ubiegać  konsorcja  złożone z co najmniej trzech podmiotów. Minimalna wartość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy. Nabór wniosków planowany jest w III kwartale tego roku.

 

Program BIOSTRATEG realizowany będzie do 2019 roku. Jego zakładany całkowity budżet wynosi ok. 500 mln. zł.

 

Więcej informacji