Artykuły z kategorii

ekologia drzewko www freedigitalphotos netSpotkanie, które odbędzie się 10 i 11 maja 2012, poświęcone będzie problemom gospodarowania odpadami i zadaniom samorządów w świetle aktualnych przepisów prawnych w tym zakresie.

Swoją obecność w wydarzeniu potwierdzili przedstawiciele samorządów lokalnych, środowisk naukowych oraz innych instytucji. Nie zabraknie również przedstawicieli z Rosji, Ukrainy, Francji oraz Niemiec, którzy zaprezentują model gospodarowania odpadami, a także doświadczenia w tej dziedzinie.

Prelegenci przedstawią prawne i finansowe aspekty związane z gospodarowaniem odpadami. Zaprezentowany zostanie również projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2016 oraz wyniki jego konsultacji społecznych.
 
Drugi dzień Forum poświęcony będzie uroczystemu otwarciu zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku, połączonemu ze zwiedzaniem obiektu. Obiekt powstał w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PROGRAM SPOTKANIA

Fot. www.freedigitalphotos.net