Fot Tomasz RaczyńskiFundusze trafią do małych miejscowości Warmii, Mazur i Powiśla za pośrednictwem czterech różnych konkursów. Samorząd województwa przyznał dofinansowanie na oddolne inicjatywy edukacyjne, tak zwane „małe projekty” i działania mające na celu odnowę i rozwój wsi. Prowadzone będą również prace melioracyjne.

 

Żeby najefektywniej wykorzystać dostępne środki, oddaliśmy inicjatywę lokalnym społecznościom, które same zdecydowały, jakie projekty są im potrzebne – mówi wicemarszałek Jarosław Słoma. – Chcemy promować aktywną postawę wśród mieszkańców Warmii i Mazur i wspierać przedsięwzięcia, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji i poprawę sytuacji na rynku pracy.

Na realizację 18 projektów edukacyjnych na obszarach wiejskich przeznaczono ponad 900 tys. zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Koszty przedsięwzięć musiały zamykać się w kwocie 50 tys. zł.

 

Okazuje się, że mieszkańcy województwa chcą się uczyć języków obcych, głównie angielskiego. Kursy językowe zorganizują: Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno-Sportowych w Jezioranach, Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość Łodygowa” w Kisielicach oraz Dolina Pasłęki w miejscowości Wapnik. Popularnością cieszą się również kursy pierwszej pomocy. Dofinansowanie na takie szkolenia otrzymają: Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy z Lidzbarka Warmińskiego oraz oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej z całego regionu. Kursy KPP oraz szkolenia z zakresu obsługi specjalistycznego sprzętu pożarniczego odbędą strażacy z Barczewa, Ornety i Miłakowa. Wsparcie otrzyma także Aeroklub Warmińsko-Mazurski na przedsięwzięcie pn. „Akademia da Vinci”, a Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej na projekt pt. „Skok przez trudności w nowe możliwości”.

 

W przypadku pozostałych inicjatyw podpisano już umowy o dofinansowanie, a środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dwie świetlice wiejskie – w Żabince (gmina Kruklanki) i w Nawrze (gmina Nowe Miasto Lubawskie) – zostaną rozbudowane i wyremontowane. Wartość przyznanej pomocy to odpowiednio 15,5 i 36,5 tys. zł. W gminie Bisztynek powstanie turystyczny szlak pieszy. Do przedsięwzięcia samorząd dołoży niemal 180 tys. zł. 10 tys. zł przeznaczono na przygotowanie i wydanie folderów informacyjnych i promocyjnych dotyczących Gospody pod Czarnym Łabędziem i podmiotów z nią współpracujących. Beneficjentem tego ostatniego projektu jest Przedsiębiorstwo Turystyczno Usługowe „Rydzewo”.

 

Od wiosny w województwie ruszą również prace melioracyjne. Ponad 5 mln zł przeznaczono na uregulowanie koryta rzeki Struga Regielska w gminie Ełk. W gminie Rozogi podobne prace zostaną przeprowadzone w korycie rzeki Trybówka. Powstanie także jaz na rzece Szkwa. Wartość przyznanej pomocy na projekty w gminie Rozogi wynosi odpowiednio niemal 4 mln zł i ponad 600 tys. zł. W tym roku rozpocznie się remont prawego wału Kanału Jagiellońskiego w gminie Elbląg. Koszt inwestycji wyniesie prawie 6 mln zł.