Artykuły z kategorii

rezerwat przyrody fot TWWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie rozstrzygnął trzy konkursy: ochrona przyrody na obszarach prawnie chronionych, edukacja ekologiczna (kategoria: obiekty chronione) oraz dofinansowanie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących.

 

Łącznie dofinansowanych zostanie 45 projektów, realizowanych m.in. przez nadleśnictwa, fundacje, koła łowieckie, samorządy lokalne oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

 

Przypomnijmy - w 2014 fundusz planuje ogłoszenie 10 konkursów. Pula środków przewidzianych na poszczególne konkursy to prawie 3,8 mln zł.

 

Sprawdź szczegóły