Artykuły z kategorii

Fot. www.stockvault.netZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

 

Na realizację projektów dostępna jest kwota 105 tysięcy złotych pochodzących z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach konkursu realizowane mogą być następujące projekty:
- edukacja ekologiczna z działaniami promocyjnymi, w tym działania edukacyjne na rzecz racjonalizacji gospodarki odpadami (np. dotyczące segregacji odpadów, ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów itp.),
- działalność interwencyjna w celu eliminacji zagrożeń występujących w środowisku przyrodniczym,
- działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych w województwie warmińsko-mazurskim.

 

O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielnie socjalne.

 

Wnioski można składać do 17 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Departamencie Ochrony Środowiska , przy ulicy Głowackiego 17.

 

Więcej informacji o konkursie uzyskać można na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w zakładce Organizacje Pozarządowe/Otwarte Konkursu Ofert.