Artykuły z kategorii

lesnicyJesień to czas zmian w przyrodzie. Jest to bardzo pracowity okres, nie tylko dla zwierząt gromadzących zapasy i przygotowujących się do zimowego snu, ale również dla leśników. O tej porze roku wykonuje się w lesie szereg zabiegów ochronnych, które mają na celu zachowanie trwałości drzewostanów.

 

Kilka dni temu leśnicy z Nadleśnictwa Olsztyn prowadzili poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Brzmi skomplikowanie, ale dla zahartowanych  poszukiwaczy to bułka z masłem. - Szukamy głownie gatunków takich jak: strzygonia choinówka, poproch cetyniak, barczatka sosnówka, siwiotek borowiec, boreczniki. Owady te atakują drzewa żywe. Jesienią, usadawiają się wygodnie w ściółce by przetrwać zimę i zaatakować wiosną - tłumaczy leśniczy Leśnictwa Kośno Adam Lubiak.

 

Poszukiwania przeprowadza się corocznie w wyznaczonych partiach kontrolnych na 10 powierzchniach próbnych oddalonych od siebie o ok. 35 m. W drzewostanie układamy ramki o powierzchni  0,5 m² każda. Schemat ich rozmieszczenia obrazuje instrukcja ochrony lasu. Podczas poszukiwania owadów za pomocą grabek przeszukuje się ściółkę i glebę wewnątrz ramki. Na wybranych drzewach przeszukuje się również powierzchnię odziomka od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 metra,  z uwagi na to, że w spękaniach kory często zimują boreczniki. By wykonać te prace dokładnie, potrzeba dużo zaangażowania i cierpliwości. Od liczebności znalezionych owadów zależy jaki będzie stopień zagrożenia drzewostanów w przyszłym roku. Zabiegi takie pozwalają zdiagnozować aktualny stan lasu, jego zdrowotność i naturalną odporność na czynniki szkodotwórcze. Zebrane szkodniki trafiają w opisanym odpowiednio pudełku do Zakładu Ochrony Lasu.

 

tekst i zdjęcie: Daria Ryznar-Przygoda, Nadleśnictwo Olsztyn