Artykuły z kategorii

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zdecydował o podziale środków na poprawianie i rozwijanie infrastruktury wodnej.

 

- Musimy inwestować zarówno w duże urządzenia wodne, jak i melioracje, aby utrzymać na właściwym poziomie wydajność naszego rolnictwa – mówi Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Okolice rzek zyskają z pewnością na atrakcyjności turystycznej.

 

Tym razem pieniądze wspomogą m.in. odbudowę jazów na rzece Kirsna w gminie Dobre Miasto oraz na rzece Liwna w gminie Barciany. Uzyskane środki pozwolą również na odbudowę rzeki Toniki z umocnieniami przeciwpowodziowymi, a także na odtworzenie koryta rzeki Węgorapa w gminie Banie Mazurskie. Przyczynią się również do melioracji użytków rolnych wsi Doliwy w gminie Olecko.

 

Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu poprawy i rozwijania infrastruktury wodnej wynoszą ponad 53 miliony złotych. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z budżetu państwa.

 

Wykaz dofinansowanych ofert