Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prowadzi postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Zainteresowani mogą się zapoznać się z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i z projektem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na stronach internetowych Programu Polska Wschodnia: www.polskawschodnia.gov.pl  Potrwają do 8 listopada 2013 roku.

 

 

Można zgłaszać także swój udział w konferencji poświęconej Prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, która odbędzie się 6 listopada 2013 r. w Warszawie.


Mogą w niej uczestniczyć przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciele administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Udział w konferencji jest bezpłatny.