Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu Komisja Europejska zaprasza do udziału w tegorocznej edycji konkursu w dziedzinie polityki rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

 

Nagroda przyznawana będzie w następujących kategoriach: komunikacja z interesariuszami, komunikacja publiczna oraz innowacyjna komunikacja.


Zaproszenie kierowane jest do krajowych, regionalnych i lokalnych władz, organizacji pozarządowych, instytutów naukowych, mediów i agencji komunikacyjnych, które zrealizowały (o ile jego realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku), bądź realizują działania komunikacyjne lub kampanię w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.


Zgłoszenia należy przesyłać do 25 października 2013 roku.


WIĘCEJ INFORMACJI