Artykuły z kategorii

Logo programu "EWA plus"

Dwadzieścia milionów złotych – tyle do rozdysponowania ma Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w programie pożyczkowym „EWA plus”.

W czwartek (13 kwietnia) podpisano pierwszą umowę w tym działaniu.

Bocian - ilustracja do tekstu.

W latach 2010-2016 w Polsce zostało opracowanych ponad 500 dokumentów dotyczących planowania ochrony na obszarach Natura 2000.

Doświadczenia różnych podmiotów uczestniczących w procesie ich tworzenia stanowią ogromny zasób praktycznej wiedzy, która powinna być jak najszerzej rozpowszechniona.

Logotyp projektu

Podczas spotkania, które odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku w Warszawie, poruszone zostaną tematy związane z możliwościami finansowania projektów z Programu LIFE.

Rok 2017 jest ostatnim, w którym Polska ma zagwarantowaną alokację krajową dla podprogramu środowisko w wysokości ok. 40 mln euro. Na kolejne lata program LIFE nie przewiduje alokacji krajowych.

Pszczoła na mleczu. Fot. www.stockvault.net

Zapraszamy na spotkanie dotyczące oceny aktualnego stanu gospodarki pasiecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Inicjatywa będzie okazją do omówienia problemów i nawiązania współpracy zmierzającej do polepszenia stanu sektora pszczelarskiego w regionie.