Ilustracja do tekstu

Został rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51).

W środę 15 lutego marszałek Gustaw Marek Brzezin i prezydent Piotr Grzymowicz podpiszą umowę z wykonawcą na realizację 2,5-kilometrowego łącznika do południowej obwodnicy Olsztyna.

Bruksela

Jak mogą wyglądać fundusze unijne na Warmii i Mazurach po 2020 roku? Czy "Brexit" wywoła dziurę budżetową, która już teraz uszczupli pulę środków europejskich? O polityce Unii Europejskiej podczas briefingu prasowego opowie Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, który reprezentuje Warmię i Mazury w Komitecie Regionów w Brukseli.

350 przedstawicieli europejskich regionów i miast od ponad 20 lat aktywnie wpływa na politykę Unii Europejskiej w 5-letnich kadencjach. Teraz swoją pracę w Komitecie Regionów rozpoczął jedyny reprezentant Warmii i Mazur marszałek Gustaw Marek Brzezin.

W poniedziałek 13 lutego zarząd województwa i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego przygotowali stanowisko oceniające propozycje rządu. Negocjacje są okazją do uporządkowania spraw związanych z projektami, z których się wycofano, zagospodarowania powstałych w ten sposób oszczędności na nowe przedsięwzięcia, a także uzupełnienia niektórych projektów o dodatkowe elementy.

Ekspozycja reliktów średniowiecznej fortyfikacji Olsztyna oraz dostosowanie budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do całorocznego funkcjonowania to dodatkowe projekty, o których finansowanie zabiega samorząd województwa.

Trwają negocjacje nad kształtem Kontraktu Terytorialnego dla województwa warmińsko-mazurskiego.

fot. stockvault.net

Do 13 marca 2017 roku PARP przyjmuje wnioski od firm na dofinansowanie uczestnictwa w programie promocji ich wyrobów czy usług na rynkach zagranicznych.

Dotacja może być przeznaczona na wynajęcie i zabudowę stoiska na targach zagranicznych, stworzenie materiałów reklamowych czy przygotowanie i prowadzenie działań promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych i cyfrowych. Sfinansować można ponadto przygotowanie lub tłumaczenie strony internetowej albo produkcję i emisję spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.