Ilustracja do tekstu

Bezpłatne spotkanie dla ełckich przedsiębiorców odbędzie się dzisiaj w miejscowym Parku Naukowo-Technologicznym.

Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się m.in. czym jest zaufanie w biznesie, co to jest marka i jak ją budować, a także jak sprzedawać niewerbalnie.

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Nagrodę ministra cyfryzacji za projekt „chceinternet.pl” otrzymał Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nagroda przyznawana jest w ramach Skrzydeł IT w Administracji za najlepsze projekty informatyczne zrealizowane przez instytucje publiczne.

Podstawowym założeniem podczas budowania portalu było umożliwienie mieszkańcom Warmii i Mazur wskazania swojej najbliższej okolicy jako odpowiedniego miejsca do podjęcia inwestycji związanej z budową sieci telekomunikacyjnej „ostatniej mili” przez operatorów telekomunikacyjnych.

Konferencja „Fundusze! Przystań – skorzystaj!” w Elblągu.

Blisko 600 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 przeznaczonych będzie na włączenie społeczne.

O możliwościach unijnego wsparcia oraz doświadczeniach związanych z ubieganiem się o dofinansowanie rozmawiano podczas elbląskiej konferencji „Fundusze! Przystań – skorzystaj!”.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna - logo

Dwie kolejne firmy zainwestują w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

LIRA Sp. z o.o. zamierza wybudować i wyposażyć nowoczesną halę produkcyjną, zaś Alto Sp. z o.o. planuje wdrożyć innowacyjne produkty opakowaniowe służące do monitorowania jakości i bezpieczeństwa żywności.