Spotkanie w Olsztynie

Okazją do przedstawienia dobrych praktyk rozwojowych w gminach oraz podkreślenie roli gmin w kontekście instytucjonalnej sprawności była konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego” w Olsztynie.

Podczas wydarzenia dr hab. Eugeniusz Sobczak, prof. Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej przedstawił ranking pt.: „Laureaci XIII Konkursu JST zrównoważonego rozwoju edycja 2016”. Podczas prezentacji omówione zostały osiągnięcia gmin, które w oparciu o przyjęte kryteria znalazły się w pierwszej dziesiątce województwa warmińsko-mazurskiego (w podziale na gminy wiejskie, wiejsko-miejskie oraz miejskie).

Gołdap

Gołdap, Lidzbark Warmiński i Miłomłyn – przedstawiciele tych samorządów podpiszą we wtorek 28 lutego o godz. 12.00 umowy z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem na realizację swoich inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Miłomłyn, który uzyskał status ochrony uzdrowiskowej, chce zrealizować u siebie projekt leśnego parku uzdrowiskowego. Gołdap chce rozbudować perki kinezyterapeutyczny i zdrojowy, a także zbudować ścieżkę zdrowia łączącą oba tereny. Lidzbark Warmiński też chce zainwestować w infrastrukturę uzdrowiskową i zbudować leśny park uzdrowiskowy Doliny Symsarny.

Spotkanie z marszałkiem

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin spotkał się z laureatami XIX edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

25 listopada 2016 roku w Warszawie podczas uroczystej gali ogłoszono wyniki XIX edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”, który realizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Fot.polskawschodnia.gov

Na przełomie marca i kwietnia 2017 roku ogłoszony zostanie konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego przyznawane będą dotacje na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej.

Wsparcie oferowane jest w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów MŚP, Programu Polska Wschodnia. Jego beneficjentami mogą być konsorcja MŚP.