Krzesła - ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

W czwartek (16 marca) w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się konferencja „Obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym w województwie warmińsko-mazurskim”.

Spotkanie otworzy marszałek Gustaw Marek Brzezin. Rozpoczęcie o godz. 10.

W czwartek (9 marca) zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymała firma Get Fresh Cosmetics Sp. z o.o.

W czwartek (9 marca) zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymała firma Get Fresh Cosmetics Sp. z o.o.

Dzięki inwestycji planowanej w Podstrefie Bartoszyce zwiększą się zdolności produkcyjne zakładu.

Fot. stockvault.net

W opracowaniu „Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców” opisane są dostępne instrumenty wsparcia ekspansji zagranicznej polskich firm.

Znajdują się w nim informacje o wielu krajowych i unijnych projektach i działaniach, w ramach których przedsiębiorca może otrzymać wsparcie finansowe oraz niefinansowe na prowadzenie działalności zagranicznej.

W publikacji poruszane są tematy związane z branżowymi programami promocji, programami promocji na rynkach perspektywicznych, projekcie Polskie Mosty Technologiczne, pomocą de minimis na promocję eksportu, projektem „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”, projektem „Internacjonalizacja MŚP", Programem Rządowym – Finansowe Wspieranie Eksportu, systemem dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych czy gwarancjach i ubezpieczeniach eksportowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Ilustracja do tekstu

Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, informują, że od 12 marca do 10 czerwca 2017 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będą obowiązywały ustalone przez PKP Polskie Linie Kolejowe zmiany w rozkładzie jazdy pociągów, wynikające z harmonogramu robót torowych.

Najistotniejsze zmiany w rozkładzie jazdy pociągów: