Ilustracja do tekstu

Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-mazurskim zapraszają do skorzystania z bezpłatnych porad.

Wszyscy chętni będą mogli dowiedzieć się o zakresie możliwości otrzymania wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Ilustracja do tekstu

Można się tego dowiedzieć z serii filmów, które dedykowane są innej grupie i przedstawiają dopasowaną do niej ofertę unijnego wsparcia.

W filmach zawarte są informacje, kto może liczyć na dofinansowanie, a także gdzie szukać bezpłatnych i sprawdzonych informacji na ten temat. Można się z nich dowiedzieć o pozyskaniu funduszy na rozpoczęcie i rozwinięcie własnego biznesu, założeniu startupu, wdrożeniu innowacyjnego produktu, pozyskaniu zagranicznych klientów lub podniesieniu kwalifikacje zawodowych.

Ilustracja do tekstu

Drugi nabór wniosków (małe projekty) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 wspierającego dwustronne projekty współpracy rozpoczął się 20 marca 2017 roku. 

Nadrzędny cel Programu stanowi wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu na obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program przyczynić się ma do rozwoju regionalnego i jakości życia poprzez współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami na obszarze Programu.

Logo Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

W „Platformie startowej dla nowych pomysłów - Hub of Talents" pierwsze start-up'y uzyskały dofinansowanie z Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

To Literacka Sp. z o.o. oraz Slavic Monsters Sp. z o.o. z Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.