tatry fot www tpn plTatrzański Parki Narodowy dołączył do grona partnerów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pod koniec marca 2012 roku, po tym, jak porozumienie o współpracy pozytywnie rozpatrzył senat uczelni.

Co studentom Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa umożliwi współpraca z parkiem? Przede wszystkim organizację obozów i praktyk studenckich, prac dyplomowych, konferencji naukowych i szkoleń. Najważniejsze znaczenie będą jednak miały projekty badawcze, dotyczące fauny, zamieszkującej wody Tatrzańskiego Parku Narodowego. Koordynatorem współpracy ze strony UWM został dr hab. Jacek Kozłowski z katedry Biologii i Hodowli Ryb WOŚiR, ze strony TPN - dr inż. Marcin Guzik, kierujący Działem Nauki I Edukacji.

biznessDecyzję o zmianach w słupskiej i warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej podjęła pod koniec marca Rada Ministrów – dzięki zmienionym rozporządzeniom może powstać nawet 9,6 tys. nowych miejsc pracy.

Do warmińsko-mazuskiej SSE włączono ponad 81 ha (obecnie całkowita powierzchnia wynosi już 914 ha), z czego 77 ha to grunty publiczne położone w Olsztynie, Elblągu i Nidzicy. Ministerstwo Gospodarki ocenia, że w wyniku przyłączenia do strefy tych terenów powstanie ok. 1,6 tys. nowych miejsc pracy w firmach strefowych i ok. 400 stanowisk w jej otoczeniu.