Sala sesyjna

Na dzisiejszej (28 marca) sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego radni większością głosów przyjęli stanowisko w sprawie funkcjonowania Zakładu ZAP Sznajder Batterien w Korszach.

Stanowisko zostało zgłoszone z inicjatywy klubów radnych PSL i PO. Stosunek głosów wynosił: 17 – za, 6 – przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu. Treść stanowiska w załączeniu.

Logo PARP

28 kwietnia br. rozpocznie się nabór wniosków w konkursie Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Łączna pula środków dofinansowania wynosi 200 mln zł.

Inwestycja Eljako-Al powstanie w Nidzicy na działce o powierzchni 5,81 ha objętej granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Projekt dotyczy budowy zakładu produkującego okna, drzwi i fasady z aluminium.

Inwestycja powstanie w Nidzicy na działce o powierzchni 5,81 ha objętej granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ilustracja do tekstu

XXV sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się 28 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1), godz. 11.00


1. Otwarcie Sesji.

2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.