Artykuły z kategorii

Raporty z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego (stan na 20 września 2016) 

Nieodzownym elementem realizacji Strategii jest monitorowanie, które umożliwia zweryfikowanie w jakim stopniu osiągane są założone w niej cele. W ramach monitoringu gromadzone są informacje o województwie oraz działalności poszczególnych podmiotów i instytucji, przyczyniające się do realizacji celów strategicznych. Zebrane informacje prezentowane są w raportach okresowych, które stanowią podstawę do dyskusji nad kierunkiem przyszłych działań rozwojowych.

Raporty z realizacji Strategii publikowane będą w okresach dwuletnich, natomiast dane będą zbierane corocznie. Na potrzeby rzetelnego monitorowania został opracowany System Monitorowania Strategii (SMS), który oparty jest o wskaźniki realizacji Strategii, wiedzę pozyskiwaną od licznych instytucji współrealizujących Strategię oraz prace Komitetu Monitorującego.
W system ten zaangażowany jest Departament Polityki Regionalnej jako Koordynator całości prac nad raportem oraz departamenty/biura odpowiedzialne za opracowanie raportów cząstkowych w zakresie poszczególnych celów operacyjnych:
- Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (departament wiodący) we współpracy z Departamentami: Zdrowia oraz Kultury i Edukacji,
- Departament Koordynacji Promocji, 
- Departament Współpracy Międzynarodowej, 
- Departament Infrastruktury i Geodezji, 
- Departament Ochrony Środowiska. 

Informacje na temat monitorowania Strategii znajdują się również na stronie www.strategia2025.warmia.mazury.pl

Poniżej zmieszczone zostały raporty okresowe z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego wraz z załącznikami:

 

Raport okresowy nr XV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w okresie II półrocze 2013-2015

 

Raport Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 w celu oceny stopnia jej realizacji w połowie okresu obowiązywania i w kontekście jej aktualizacji w związku z nowym okresem programowania

Raport okresowy nr XIV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiegodo roku 2020
w I półroczu 2013 roku.pdf

 

Raport okresowy nr XIII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2012 roku

 

Raport okresowy nr XII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2011 roku

 

Raport okresowy nr XI z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2010 roku

 

Raport okresowy nr X z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2009 roku

 

Raport okresowy nr IX z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2008 roku

  

Raport okresowy nr VIII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2007 r.

 

Raport okresowy nr VII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2006 r.

 

Raport okresowy nr VI z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2005 r.

 

Raport okresowy nr V z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2004.

 

Raport okresowy nr IV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2003 r.

 

Raport okresowy nr III z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2002 r.

 

Raport okresowy nr II z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na 31 grudnia 2002 roku.

 

Raport z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego za okres I-X 2001 r.