Artykuły z kategorii

imiEuropejscy obywatele i podmioty gospodarcze korzystają każdego dnia z wielu atrakcyjnych możliwości, jakie oferuje im jednolity rynek. Jednak właściwe funkcjonowanie przepisów w sprawie wspólnego rynku wymaga ścisłej współpracy państw członkowskich. Aby ułatwić im to zadanie, Komisja Europejska stworzyła System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

 

IMI to bezpieczna aplikacja internetowa, dzięki której instytucje administracji publicznej, takie jak: urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, ministerstwa, urzędy centralne oraz jednostki samorządu zawodowego mają możliwość zweryfikować w szybki i łatwy sposób autentyczność dokumentów przedstawionych przez usługodawców (przedsiębiorców) oraz osoby legitymujące się określonymi kwalifikacjami.

 

System IMI został sfinansowany w ramach programu IDABC (interoperatywne świadczenie ogólnoeuropejskich usług e-administracji dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli), którego całkowity budżet wyniósł  1 300 tys. na lata 2005−2009.

 

IMI pomaga użytkownikom w:
- znalezieniu w innym kraju właściwego urzędu, z którym należy się skontaktować,
- porozumiewaniu się z innymi urzędami przy pomocy przetłumaczonych zestawów standardowych pytań i odpowiedzi.

 

Państwa członkowskie aktywnie uczestniczyły w tworzeniu systemu i ustaliły jednolite metody jego stosowania*.

 

System IMI obsługuje aktualnie dwa obszary:
- kwalifikacje zawodowe (PQ - Professional Qualifications) - obszar regulowany przez dyrektywę 2005/36/WE ws. uznawania kwalifikacji zawodowych;
- usługi (SD - Services Directive) - obszar regulowany przez dyrektywę 2006/123/WE ws. usług na rynku wewnętrznym.

 

W Polsce rolę Koordynatora Krajowego Systemu IMI oraz Koordynatora modułu Usługi pełni Ministerstwo Gospodarki (Departament Spraw Europejskich).

 

Rolę Koordynatora modułu Kwalifikacje zawodowe pełni Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego ENIC-NARIC Polska).

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest jednym z podmiotów wymiany informacji w systemie IMI w Polsce.

 

Więcej na:
http://ec.europa.eu
www.mg.gov.pl
 
* Źródło: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.html