Artykuły z kategorii

7 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez przedstawicieli Departamentu Społeczeństwa Informacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z przedstawicielami samorządowców z województwa. W wydarzeniu uczestniczyła Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. 

Tematem spotkania było omówienie kolejnych kroków w realizowanym przez samorząd województwa projekcie pn. „Plan Cyfrowy 2025 ver. 2” (PC 2025 ver. 2),

Departament Społeczeństwa Informacyjnego podjął inicjatywę stworzenia Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, który realizowany wspólnie z Powiatami i Gminami stanie się fundamentem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.

 Po przeprowadzeniu konsultacji 23 lipca 2014 r. podpisany został List Intencyjny dotyczący Porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, a następnie opracowane zostały projekty uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości inwestycji dotyczących infrastruktury „ostatniej mili” oraz w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na potrzeby infrastruktury „ostatniej mili”.

Strona tytułowa podręcznika

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało poradnik dla zarządców dróg - „Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym”.

Poradnik jest doskonałym źródłem wiedzy zarówno dla samorządów zarządzających drogami publicznymi, ale także dla Inwestorów planujących budowę sieci szerokopasmowych i pozyskanie na ten cel środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Podpisanie porozumienia - S.Jaskulska, G.M.Brzezin, J.Maciejewski Gmina SorkwityPonad stu samorządowców z województwa warmińsko-mazurskiego dyskutowało w Olszynie o możliwościach wspierania rozwoju sieci „ostatniej mili” w regionie.

 

 

Konferencja odbyła się 2 marca 2015 r. Została zorganizowana z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego, realizującego projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”.

 

 

GIS to technologia informatyczna łącząca lokalizację obiektów z ich charakterystyką opisową. Z konwencjonalnej mapy papierowej "można tyle wyczytać, ile się na niej zobaczy". Natomiast baza danych systemu GIS, na podstawie której tworzone są mapy, może zawierać nieograniczoną ilość informacji. Na przykład teren inwestycyjny na mapie tworzonej z wykorzystaniem systemu GIS zawierał będzie informacje na temat dokładnego położenia, struktury własności, planów zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowań przyrodniczych. Wszystkie te informacje, które wcześniej zapisano w bazie danych w dowolnym momencie można ze sobą łączyć i analizować.

Informacje ogólne

Projekt pod tytułem „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” jest realizowany przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt stanowi element przedsięwzięcia realizowanego przez pięć województw Polski Wschodniej, którego celem jest budowa infrastruktury szerokopasmowej, na rzecz sieci NGA (ang. Next Generation Access - dostęp do usług oparty na sieciach dostępowych nowej generacji) oraz podstawowego dostępu do Internetu województw Polski Wschodniej.

 

Województwo warmińsko-mazurskie otrzyma na ten cel ze środków EFRR oraz budżetu państwa dofinansowanie w łącznej kwocie 252 970 811,13 zł, przy całkowitej wartości Projektu wynoszącej 327 041 042,07 zł. Wkład Województwa wraz z kwotą podatku VAT wyniesie 74 070 230,94 zł.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2008 – 31.10.2015.