Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Nagrodę ministra cyfryzacji za projekt „chceinternet.pl” otrzymał Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nagroda przyznawana jest w ramach Skrzydeł IT w Administracji za najlepsze projekty informatyczne zrealizowane przez instytucje publiczne.

Podstawowym założeniem podczas budowania portalu było umożliwienie mieszkańcom Warmii i Mazur wskazania swojej najbliższej okolicy jako odpowiedniego miejsca do podjęcia inwestycji związanej z budową sieci telekomunikacyjnej „ostatniej mili” przez operatorów telekomunikacyjnych.

Aplikacja pozwala użytkownikom, bez konieczności tworzenia konta bądź logowania, na szybkie oznaczenie danego punktu i wskazanie przedsiębiorcom liczby rodzin zlokalizowanych w danym punkcie i zainteresowanych usługą.

Ponieważ potrzeby mieszkańców Warmii i Mazur nie były wcześniej zauważane przez operatorów telekomunikacyjnych, czynności związane z oznaczeniem lokalizacji pozwalają na spojrzenie w sposób całościowy na zapotrzebowanie na „chceinternet.pl”.

Do konkursu Skrzydła IT zgłoszono 150 projektów realizowanych w okresie od 1 lutego 2015 roku do 31 stycznia 2017 roku. 29 marca podczas IV Forum Kierowników IT w Administracji nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Wyodrębniono pięć kategorii: e-Administracja, e-Kultura i e-Edukacja, e-Usługi dla obywatela, Oprogramowanie do obsługi urzędu, Narzędzia do komunikacji z obywatelami. Ministerstwo Cyfryzacji, jako honorowy patron Skrzydeł IT, przyznało własne wyróżnienie.

Wszelkie prace, zarówno analityczne, programistyczne, jak i te związane z tworzeniem grafiki, przy realizacji projektu „chceinternet.pl” zostały wykonane wyłącznie przez pracowników Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.