Sala sesyjna

Na dzisiejszej (28 marca) sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego radni większością głosów przyjęli stanowisko w sprawie funkcjonowania Zakładu ZAP Sznajder Batterien w Korszach.

Stanowisko zostało zgłoszone z inicjatywy klubów radnych PSL i PO. Stosunek głosów wynosił: 17 – za, 6 – przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu. Treść stanowiska w załączeniu.