Ilustracja do tekstu

XXV sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się 28 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1), godz. 11.00


1. Otwarcie Sesji.

2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

3. Sprawozdanie Marszałka Województwa z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami Sesji.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu "Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku. Monitoring realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2016 rok" - referujący: Wicemarszałek Województwa p. Miron Sycz.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia materiału informacyjnego pt. "Miasta Cittaslow, jako perspektywiczny produkt wizerunkowy województwa warmińsko-mazurskiego" – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w roku 2016 Programu pn. "Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny" – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2016 – referujący: Członek Zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, samorządowej instytucji kultury, w nieruchomość – referujący: Członek Zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Ryn – referujący: Członek Zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Dobre Miasto – referujący: Członek Zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum z Ukraińskim Językiem Nauczania wchodzącego w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w 8-letnią Szkołę Podstawową z Ukraińskim Językiem Nauczania – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 – referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Pana Piotra Matwiejczuka do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie” – referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Pana Emiliana Stanisława Chojętę do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie” – referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Węgorzewo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. działań Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem - Muzeum Michała Kajki w Ogródku – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Kętrzyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. działań z przeznaczeniem na II edycję Walkirii Filmowej – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Ostróda pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Centrum Kultury w Ostródzie – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miastu Ełk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miastu Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez miejskie instytucje kultury – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. działań w zakresie kultury – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 r. – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

29. Sprawy organizacyjne Sejmiku.

30. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

31. Wnioski i oświadczenia radnych.

32. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Sejmiku z dnia 21.02.2017 r.

33. Sprawy różne.

34. Zamknięcie Sesji.