Fot. stockvault.net

W opracowaniu „Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców” opisane są dostępne instrumenty wsparcia ekspansji zagranicznej polskich firm.

Znajdują się w nim informacje o wielu krajowych i unijnych projektach i działaniach, w ramach których przedsiębiorca może otrzymać wsparcie finansowe oraz niefinansowe na prowadzenie działalności zagranicznej.

W publikacji poruszane są tematy związane z branżowymi programami promocji, programami promocji na rynkach perspektywicznych, projekcie Polskie Mosty Technologiczne, pomocą de minimis na promocję eksportu, projektem „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”, projektem „Internacjonalizacja MŚP", Programem Rządowym – Finansowe Wspieranie Eksportu, systemem dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych czy gwarancjach i ubezpieczeniach eksportowych.

WIĘCEJ INFORMACJI